Zemědělské družstvo Častrov - O NÁS

O zemědělském družstvu

Družstvo obhospodařuje 1 635 ha zemědělské půdy. Orná půda zaujímá 1 088 ha a trvalé travní porosty tvoří 547 ha. Struktura zemědělských plodin je přizpůsobena převážně potřebám živočišné výroby.

 

 

Obilniny
Obilniny
Pícniny
Pícniny
Olejniny
Olejniny
Okopaniny
Okopaniny
Kukuřice
Kukuřice
Trvalé travní porosty
Trvalé travní porosty

Živočišná výroba je zaměřena na chov skotu, z toho hlavně chov dojných krav holštýnského plemene, odchov jalovic, výkrm býků a chov prasat. V chovu masného skotu jsme začali s plemeny Charolais, Aubrac a kříženkami plemene Limousine.

 

Chov prasat
Chov prasat
Chov skotu
Chov skotu

Statutární orgán

Stat​utárním orgánem družstva je představenstvo v současné době v tomto složení:

PŘEDSEDA

Ondřej Březina, DiS.

 

MÍSTOPŘEDSEDA

Vladimír Fojt

 

ČLENOVÉ

Alena Brýnová

Ing. Veronika Lepešková

Petr Náměstek

Libor Rukavička

Milan Novák, člen bez pracovní účasti

 

ŠIROKÁ ŠKÁLA PRODUKTŮ Z VLASTNÍ PRODUKCE

ŠIROKÁ ŠKÁLA PRODUKTŮ Z VLASTNÍ PRODUKCE

Naše zemědělské družstvo nabízí pestrou škálu produktů z vlastní produkce od obilnin a olejnin až po krmiva, brambory a maso.

TRADIČNÍ PŘÍSTUP K ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBĚ

TRADIČNÍ PŘÍSTUP K ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBĚ

S dlouholetou tradicí se věnujeme jak rostlinné, tak živočišné výrobě s ohledem na životní prostředí.

VYSOKÁ KVALITA A BEZPEČNOST POTRAVIN

VYSOKÁ KVALITA A BEZPEČNOST POTRAVIN

Při naší práci klademe důraz na vysokou kvalitu a bezpečnost potravin. Každý krok výrobního procesu je pečlivě monitorován.

ODBORNÝ TÝM A PORADENSTVÍ

ODBORNÝ TÝM A PORADENSTVÍ

Naše zemědělské družstvo disponuje odborným týmem, který vám rád poskytne odborné poradenství.

LOKÁLNÍ ZDROJE GLOBÁLNÍ KVALITA

LOKÁLNÍ ZDROJE GLOBÁLNÍ KVALITA

S naší farmou umístěnou v malebné oblasti Častrov podporujeme lokální zemědělství a nabízíme produkty světové úrovně.

INOVACE A UDRŽITELNOST

INOVACE A UDRŽITELNOST

Soustřeďujeme se na neustálé inovace v zemědělském procesu a dbáme na udržitelnost, abychom zajistili ekologicky šetrný a efektivní přístup.

NAHORU